Manifestomuz
23/24 Kasım - 2016


Dünya hızla değişiyor ve yeni değerler, teknolojiler, alışkanlıklar, iş yapma biçimleri yaşamımıza giriyor. Bir yandan dijital teknoloji hızla paradigma dönüşümüne doğru evrilirken, AI bot’lar ve robotlar, VR yaşamımızın her alanına yoğun bir şekilde girmek üzere.

Bu dönüşüm yaşam biçimimizi ve iletişim şeklimizi değiştirirken şirketlerin iş yapma ve iletişim yollarına yepyeni bir akış getiriyor. Ve bu akış içerisinde iletişim artık insana ve çevreye daha duyarlı, daha sahici ve direk. Hızla evrildiğimiz bu yeni dünya, ekolojisinde bulunan herşeyi holistik olarak birbirine bağlı bir şekilde dönüştürmektedir.

Her işletme bu dönüşümün direk etki alanı içinde bulunmaktadır. Akışta kalmak dönüşüme ayak uydurmak yeni çalışma ve iletişim frekanslarına geçmek bu sürece doğal uyumlanmanın ve gelişimin sahici yakıtıdır.

Önümüzdeki beş yıl içinde gelişen teknoloji ile birlikte yaşam, eğlence ve iş hayatımız radikal biçimde değişecek. Görsel ve işitsel medya daha holistic bir yolla firmaların kendi içeriklerini oluşturdukları ve dağıttıkları bir hiper yaratıcı ve stratejik bir forma dönüşecektir.

İşiniz, projeniz, markanız artık farklı bir iletişime ihtiyaç duymaktadır: hedef kitlesine dokunan, insanların yaşamlarını dönüştüren, farkındalık yaratan yeni mesajlar, yeni hikayeler, yeni platformlar oluşturmak dönüşümle uyumlanmanın ve zorlu olabilecek bu akışta kalarak işinizi geliştirmenizin birinci adımıdır.

Bu süreci yakından takip eden Delice Media Collective yeni Dünya dönüşümünün günümüz ve geleceğinin farkında olan bir grup yaratıcı insanın birlikte sıra dışı işler ürettiği yeni nesil yaratıcı kollektif ajanstır.

Amacımız firmanızın günümüz ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik holistik iletişim ve teknolojik çözümler yaratmak geleceğe hep birlikte yürümektir.


DMCollective